మేధో సంపత్తి హక్కులను నివేదించండి

మేధో సంపత్తి హక్కులను పరిరక్షించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. మేధో సంపత్తి హక్కుల ఉల్లంఘన గురించి ఏవైనా ఫిర్యాదుల కోసం, దయచేసి మీ పత్రాలను info@woopshop.com కు పంపండి.

మా విధానాలు తక్షణం మరియు వేగంగా ఉంటాయి.